1. Presentación

2. Poboado castrexo

3. Panorámica da paisaxe

4. Vexetación da contorna de Santomé

5. Conxunto habitacional articulado a partir dunha rúa

6. Conxunto habitacional

7. Torreón

8. Lagar e espazo columnado

9. Conxunto construtivo

10. Marmitas de xigante

11. Casa con patio e galería

12. Edificación con casa de dúas plantas e dependencias accesorias

13. Trébede