Capilla del Portovello

Capela do Portovello

Fermosa capela á beira do río, toma o seu nome do antigo porto que houbo aquí hai séculos.

Esta pequena e rústica capela atópase na beira esquerda do Miño, a apenas 300 metros do punto de desembocadura do Loña. Está vinculada ao antigo porto que estaba situado aquí, do que toma o nome, que daba servizo ás barcas de pasaxe que durante anos transportaron mercadorías polo río.

Orientada cara ao leste e semienterrada, é unha capela de construción sinxela, cunha fachada na que se observan elementos típicos da arquitectura popular, tales como os arcos redondos ou a torre con agulla. Garda no seu interior a imaxe da Virxe de Portovello, cuxa festa se celebra o 8 de maio.

Os primeiros rexistros que temos deste santuario datan do século XIV, aínda que facilmente podería ser anterior. Desa época consérvase parte da mampostería, aínda que a maior parte da cantaría é do século XVII, contemporánea do escudo de armas da portada.