• Se vas dacabalo ou pretendes deixar o coche estacionado na cidade, recoméndase contactar previamente coa policía local (988 388 138).

  • Se es español, debes viaxar sempre coa túa tarxeta da Seguridade Social. Se vés dun país membro a Unión Europea, debes levar a Tarxeta Sanitaria Europea. Se es doutras procedencias é recomendable informarse previamente sobre posibles os convenios con España en materia sanitaria.

  • Planifica ben as etapas en función das túas posibilidades físicas e dosifica esforzos, mantendo o mesmo ritmo en todos os tramos e realizando descansos frecuentes.

  • O coidado dos pés é fundamental para previr bochas; emprega calzado cómodo e xa usado con sola de goma grosa e lixeira. Os calcetíns preferiblemente deben ser de fío ou algodón para asegurar unha boa transpiración.

  • Leva roupa lixeira, ampla e de cores claras, adecuada á época do ano.

  • Leva sempre un chuvasqueiro lixeiro que cubra a mochila.

  • Protexe a cabeza e os ollos do sol, especialmente nas horas de máis calor. Utiliza crema protectora.

  • Mantente sempre ben hidratado e repón forzas periodicamente con alimentos moi enerxéticos.

  • Non te apartes da senda sinalizada. Respecta as normas de circulación e camiña sempre pola marxe esquerda da calzada.

  • Se vas en bicicleta, deberás utilizar o casco e chaleco de visibilidade.