escolma de escultura

Escolma de escultura

Estrada da Granxa S/N,

Martes a Sábado: 9.00 a 21.00 h Domingos: 9.00-15.00 h Luns e festivos: pechado

988 788 417

https://musarqourense.xunta.gal/gl/exposicions/sala-escolma-de-escultura

Unha sala na fermosa contorna de San Francisco dedicada a divulgar os fondos do Museo Arqueolóxico Provincial.

Dentro do Complexo Cultural de San Francisco, no que foi a capela do desaparecido convento de San Francisco, atópase esta sala que fai un percorrido pola historia de Ourense. A súa exposición ofrece unha interesante e representativa panorámica dos fondos do Museo Arqueolóxico Provincial, desde os chamados «guerreiros galaicos» á escultura renacentista.

Con este espazo, o Museo Arqueolóxico Provincial continúa o seu afán de divulgación mentres a súa sede orixinal, o antigo Pazo Episcopal, permanece pechada por reformas.

Desde hai varios anos, o Museo desenvolve aquí a súa actividade «Peza do mes», que ten por obxecto profundar no coñecemento histórico, artístico e material de pezas pertencentes á colección do museo. Cada segundo mércores de mes realízase a presentación da peza escollida, que permanece exposta 30 días acompañada dun estudo pormenorizado da súa historia particular, o seu contexto histórico e as súas características formais e de estilo.

Arte Románica na colección

O arco temporal que cobre esta selección é amplo: desde a prehistoria até o século XIX. Como era de esperar, a Idade Media e o seu estilo artístico por antonomasia, o Románico, teñen unha presenza considerable. Entre as pezas que se poden gozar destacamos:

  • Relevo da Adoración de los Magos (séculos X-XI): a Virxe, entronizada, o neno no seu colo e o tres reis.
  • Chapitel con decoración zoomórfica (século XII): magnífico chapitel de considerables dimensións decorado con tres grifóns, animais fantásticos que combinan unha aguia e un león.
  • Virxe entronizada (século XII): madeira policromada. Virxe sentada no trono (fáltalle o neno), hierática, seguindo o modelo habitual da época.
  • Cristos (séculos XII-XIII): representan a Cristo coroado como Rei de Reis. De reducidas dimensións, puideron formar parte dunha cruz de altar ou a tapa dun evanxeliario. Arte lemosina.
  • Pixide de Ouvigo (século XIII): tamén coñecido como copón (recipiente para as formas eucarísticas), esta peza de arte lemosina está decorada co monograma IHS, que fai referencia a Cristo.

Podes realizar unha visita virtual pola Sala Escolma de Escultura facendo clic aquí