claustro de san francisco

Claustro de San Francisco

Emilia Pardo Bazán, 37, 32004

Martes-Sábado: 11.30-13.30 h e 18.00-21.00 h Domingo: 11.30-13.30 h Luns e festivos: pechado

www.ourensecultura.com/ClaustroSFrancisco

Un claustro sen igrexa, recordo dun antiguo convento franciscano. Destaca pola fermosa decoración dos seus arcos.

O fermoso claustro de San Francisco, xoia do gótico galego, é testemuña do convento franciscano que existiu na parte alta da cidade, na aba de Montealegre. O convento fundouse no século XIV, logo do incendio que arrasou co orixinal, sito no que hoxe é a Praza do Correxidor. A orde relixiosa permanecería aquí ata o século XIX, cado o convento se transforma en cuartel de infantaría.

Este cambio de usos (permanecería coma cuartel ata 1984) produciu numerosas reformas. Unha das máis significativas, sen dúbida, foi o traslado da cabeceira e fachada da súa igrexa no ano 1951 ao que aínda é o seu emprazamento actual no Parque de San Lázaro. O claustro, hoxe aberto a visitas, quedou así orfo.

Declarado Monumento Histórico-Artístico en 1923, o Claustro de San Francisco sobreviviu á súa azarosa historia conservando practicamente intacta a beleza dos seus 63 arcos, todos decorados con motivos vexetais, animais (reais e fantásticos) e humanos esculpidos en pedra. Aínda que se considera de estilo gótico, a influencia románica é clara.

Os capiteis dos 63 arcos deste claustro son un belo catálogo de seres mitolóxicos, animais e motivos vexetais esculpidos en pedra.

Os arcos do claustro están sostidos por columnas dobres agás os catro primeiros e catro últimos de cada fileira. Distribúense ao redor dunha planta aparentemente cadrada, xa que ningún dos seus lados ten o mesmo número de arcos. Nas paredes laterais consérvanse diversos sepulcros e as columnas da sala capitular. É destacable o acceso á capela funeraria dos Sandoval baixo un arco festonado.

A nave da antiga igrexa aínda se conserva, pegada ao claustro. Anexa a esta polo sur atópase a antiga capela e unha sala hoxe reconvertida espazo expositivo, na que se exhiben parte dos fondos do Museo Arqueolóxico Provincial. Xunto a elas, no espazo que foi antiga horta do convento, atópase o Cemiterio de San Francisco, un camposanto gótico no que descansan algúns dos grandes nomes da cultura galega.

Un complexo cultural en San Francisco

O antigo convento foi transformándose nos últimos anos ata configurarse coma o gran complexo cultural de Ourense. Ademais da sala de Escolma de Escultura, aquí está o Auditorio Municipal, un espectacular edificio de construción contemporánea que acolle espectáculos de diversa natureza.

A maiores, no ano 2019 trasladouse a San Francisco a Biblioteca Nodal de Ourense: un auténtico fervedoiro cultural que ocupa un edificio magnifico ao redor dun xardín central. O espazo por si só merece xa unha visita. Xunto coa biblioteca trabállase agora no traslado do Arquivo Provincial, outra institución de referencia instalada hoxe nunha nave do antigo Pazo Episcopal.